0
Voorwaarden Dildo XXX spaarprogramma

1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op spaarpunten welke gespaard worden op Dildo XXX.
 2. Het betreft een online spaarpunten systeem op Dildo XXX.
 3. Door deel te nemen aan het spaarpuntenprogramma gaan de deelnemers akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

2. Deelname

 1. Deelname aan het spaarpuntenprogramma staat open voor alle klanten van Dildo XXX.
 2. Deelname aan het spaarpuntenprogramma is kosteloos.
 3. EDC Affiliates (organisator) en de deelnemers van het spaarprogramma zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.
 4. Klanten van Dildo XXX hebben op Dildo XXX de mogelijkheid een account aan te maken door hun gegevens in te vullen tijdens het bestelproces en het opgegeven van een wachtwoord voor hun persoonlijke account.
 5. Persoonlijke gegevens dienen naar waarheid ingevuld te zijn.
 6. Alleen volledig ingevulde gegevens kunnen gebruikt worden voor het activeren van een Dildo XXX spaarprogramma.
 7. Gegevens omtrent het persoonlijke account worden niet vrijgegeven aan derden.
 8. EDC Affiliates heeft het recht om een account aanvraag te weigeren.
 9. EDC Affiliates heeft het recht om een account te verwijderen als er sprake is van misbruik.
 10. Het persoonlijke geactiveerde account is ten allen tijden online te bezoeken en de deelnemer kan inloggen door middel van e-mail adres in combinatie met een persoonlijk opgegeven wachtwoord.

3. Spaarpunten

 1. Deelnemers met een Dildo XXX account ontvangen automatisch spaarpunten in hun account. Punten worden uitgekeerd op het moment dat de bestelling betaald & verzonden is.
 2. Spaarpunten worden enkel toegekend over reeds betaalde bestellingen.
 3. Spaarpunten worden enkel toegekend aan geactiveerde accounts.
 4. Er worden geen spaarpunten toegekend aan betaalde bestellingen welke in het verleden zijn gedaan.
 5. Opgespaarde punten zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen uitsluitend online worden besteed op Dildo XXX.
 6. Gespaarde punten zijn 24 maanden geldig.
 7. Gespaarde punten zijn niet overdraagbaar tussen accounts.

4. Waardepunten

 1. Op Dildo XXX is iedere uitgegeven euro 1 spaarpunt waard. Punten worden alleen toegekend na betaling en verzending van de bestelling en worden alleen bijgeschreven op geactiveerde accounts.
 2. Over verzendkosten en extra afhandelingskosten worden geen spaarpunten toegekend.
 3. 1 spaarpunt heeft een waarde van 3 eurocent welke alleen online uitgegeven kan worden op Dildo XXX.
 4. Bij het retourneren van artikelen worden toegekende punten in mindering gebracht op het punten saldo.
 5. Voor geretourneerde artikelen welke met punten zijn betaald worden alleen punten teruggegeven.
 6. Gespaarde punten kunnen niet meer worden besteed als het Dildo XXX account niet meer actief is.
 7. EDC Affiliates kan in het kader van acties incidenteel extra punten toekennen bij geretourneerde bestellingen worden deze extra punten in mindering gebracht op het punten saldo.

5. Privacy

 1. Deelnemers dienen correcte en complete persoonsgegevens in te vullen.
 2. Deelnemers welke onjuiste informatie verschaffen worden uitgesloten van deelname.
 3. Door deel te nemen aan het spaarprogramma gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun gegevens gebruikt mogen worden voor mailingen van Dildo XXX.
 4. Verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van EDC Affiliates. Op dit gegevensbestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 5. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt mits hier schriftelijk toestemming is voor verleend.

6. Slotbepalingen

 1. EDC Affiliates is ten allen tijde bevoegd de actievoorwaarden omtrent het spaarsysteem tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten en/of te wijzingen.
 2. In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien beslist de Organisator.
 3. Voor overige vragen kan er contact opgenomen worden met de klantenservice van EDC Affiliates.